Zawa & Worpus

Zespół twórczy ZAWA & WORPUS narodził się w 2006 roku ze wspólnej fascynacji dziełem i teorią sztuki mistrza awangardy pierwszej połowy XX wieku Władysława Strzemińskiego (1893-1952). Dwoje artystów Hanna Zawa (Zawistowska) Cywińska i Wiesław Worpus Budziejewski uznali stworzoną przez niego wizję „sztuki integralnej”, początkowo nazywaną przez autora „unizmem”, za dominującą teorię międzynarodowego ruchu awangardowego, która wyznaczyła nowy kierunek poszukiwań.

Hanna Zawa Cywińska, absolwentka dziennikarstwa UW, po obronie dyplomu w 1967 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiowała grafikę reklamową na State University of New York oraz historię sztuki na Massachusetts University w Bostonie. Jej malarstwo zostało ukształtowane w wielowątkowym nurcie abstrakcji chromatycznej Szkoły Nowojorskiej. Kolor wywoływał w oku widza iluzje przestrzenne, powodując wrażenie poruszania się, przybliżania lub oddalania poszczególnych partii obrazu. Lata 1994-2004 spędziła w Szwajcarii, aktywnie działając w Stowarzyszeniu Sztuki Wizualnej VISARTE, tworząc strukturalne grafiki, obrazy i rzeźby. Pozorna surowość form w jej pracach wpłynęła na określenie programu artystycznego twórczo rozszerzającego idee Strzemińskiego.

Wiesław Worpus Budziejewski ukończył Wydział Grafiki łódzkiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Malarstwo i kompozycję studiował początkowo pod kierunkiem Teresy Pągowskiej i Lecha Kunki.  Dyplom uzyskał w Katedrze Projektowania Graficznego prowadzonej przez Bogusława Balickiego, w myśl programu Strzemińskiego. W obrębie Katedry znajdowała się  m.in.: Pracownia Graficznego Opracowania Przestrzeni kierowana przez Stanisława Łabęckiego, która również wpłynęła na jego zainteresowania i dalsze kształtowanie twórczości w dziedzinie malarstwa, rzeźby i grafiki projektowej.

Tablica OPEN, 2017

sklejka, beton, akryl

124 x 94 cm

Tablica GENERATE, 2017

mdf, grafit, akryl, lakier

124 x 94 cm

Tablica DEFINE, 2017

sklejka, grafit, akryl, lakier

124 x 94 cm

Tablica IVA, 2013

mdf, grafit, akryl, lakier

124,5 x 86,5 cm

Tablica ARTE, 2013

mdf, grafit, akryl, lakier

124,5 x 86,5 cm

Tablica CORRECT, 2017

sklejka, grafit, cement, akryl, lakier

124 x 94 cm

Tablica IIIA, 2013

mdf, grafit, akryl, lakier

124,5 x 86,5 cm

Obiekt N, 2010

mdf, grafit, akryl, żywica, sklejka

72,5 x 72,5 cm

Obiekt Q, 2010

mdf, grafit, akryl, żywica, sklejka

72,5 x 72,5 cm

Obiekt Q, 2010

mdf, grafit, akryl, żywica, sklejka

72,5 x 72,5 cm

Biofora IX, 2017

sklejka, cement, akryl

104 x 104 cm

Biofora VIII, 2017

sklejka, cement, akryl

104 x 104 cm

Biofora V, 2017

sklejka, cement, akryl

72 x 72 cm

Biofora VI, 2017

sklejka, cement, akryl

72 x 72 cm

Biofora VII, 2017

sklejka, cement, akryl

72 x 72 cm

Biofora IV, 2017

sklejka, cement, akryl

72 x 72 cm

Delta, 2007

relief, akryl, lakier, drewno

50 x 50 cm

Moduł 12 części, 2016

mdf, grafit, akryl, lakier, drewno

36 x 36 cm (część); 144 x 108 x 6 cm (całość)

Tablica JUSTICE, 2014

mdf, grafit, akryl, lakier

124 x 94 cm

Typo cast black, 2015

gips, akryl, grafit

20 x 20 cm

Tablica CONWERT, 2017

sklejka, mata szklana, akryl

124 x 94 x 7 cm

Tablica CONWERT, 2017

sklejka, mata szklana, akryl

124 x 94 x 7 cm

Tablica MODIFY, 2017

sklejka, mata szklana, cement, akryl

124 x 94 x 7 cm