Rafał Olbiński

Artysta malarz, urodził się w 1943 roku  w Kielcach chociaż w dokumentach przez omyłkę drukarską wpisano rok 1945 czego Artysta nigdy nie sprostował. 

W wieku siedemnastu podjął studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Architektury. Studiowanie zajęło Artyście dziewięć lat, a kiedy w roku 1969 zdobył dyplom architekta stracił zainteresowanie dla projektowania. 

Po studiach pozostał  w Warszawie zaczął pracować jako grafik dla czasopisma „Jazz Forum”. Lata spędzone na studiach ceni sobie przede wszystkim dlatego, że  jak sam mówił była to doskonała szkoła rysunku ,który świetnie opanował i później bardzo mu się to przydało. 

Rafał Olbiński jest twórcą bardzo licznych plakatów. Nie lubi gdy określa się go mianem plakacisty chociaż jak sam mówi lubi tworzyć plakaty, bo to wspaniałe intelektualne wyzwanie gdy trzeba szukać wizualnego  odpowiednika jakiegoś tematu.

W 1981 roku wyjechał  do Stanów Zjednoczonych gdzie wystawiane były jego plakaty . Został tam z powodu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Plakaty Artysty ukazywały się na łamach czasopism Newsweek, Time, Business Week, New York Times, New Yorker, a także Der Spiegiel.

THE NEW YORK TIMES, 1985

olej, dykta

19,5 x 36,1 cm