Marek Wagner

Urodził si w łodzi w 1949 roku. Tam ukończył studia w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Zdobył dwa dyplomy – na Wydziale Tkaniny, a potem Grafiki. W pierwszym dwudziestoleciu swojej pracy twórczej zajmował się głównie malarstwem i rysunkiem, by w trzeciej dekadzie twórczości zainteresować się tworzeniem prac trójwymiarowych. W pracach eksperymentuje łącząc stare obiekty ze współczesnymi korzystając z dostępnych metod i tym konstruuje złożone instalacje.

Obecnie, jako profesor, prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Sztuk Wizualnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Zakopanie w szarości po szyję

akryl, technika własna, płótno naklejone na płytę,

98×87 cm

Zakopanie w szarości po szyję

akryl, technika własna, płótno naklejone na płytę,

98×87 cm