Jerzy Grochocki

Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1963-68 namalował serie obrazów: Pejzaże (inspirowane pejzażem górskim), Martwe Natury, Kompozycje Figuratywne Impresje (w nastroju surrealnej abstrakcji). W 1967 założył artystyczną grupą malarską Grupa 7.

Matematyczno-geometryczne fascynacje doprowadziły Grochockiego do twórczości w kierunku sztuki konstruktywistycznej.Brał udział w przeszło stu wystawach grupowych i indywidualnych w Europie i USA. Otrzymał kilka nagród i wyróżnień. Prace Grochockiego znajdują się w muzeach i prywatnych zbiorach w krajach Europy oraz w USA.

Trzy linie, 1972

technika własna

149 x 93 cm