Roman Modzelewski

Urodził się w 1912 r w Łoździejach na Litwie Kowieńskiej, zmarł w 1997 r w Łodzi. Studia w warszawskiej ASP w pracowniach Felicjana Kowarskiego i Leonarda Pękalskiego. Po wojnie współorganizował i zakładał w Łodzi uczelnię artystyczną – obecną Akademię Sztuk Pięknych.

Na początku malował pod wpływem impresjonizmu. Eksperymenty z formą i kolorem zainicjowały kierunek określony przez Strzemińskiego jako solaryzm. W tym okresie malował abstrakcje z zawartymi w nich aluzjami do rzeczywistości. W latach 40-tych i 50-tych rozpoczął cykl prac interpretujących zagadnienia późnego kubizmu. Były to barwne i fakturowe kompozycje. Poszukiwania pozostające w kręgu abstrakcji, geometrii, związane z fakturą w obrazie, towarzyszyły całej, późniejszej twórczości artysty. Równie ważną rolę w jego artystycznych dokonaniach miały prace projektowe. Był jednym z pierwszych artystów w Polsce, którzy eksperymentowali w połowie lat 50-tych z tworzywami sztucznymi.

Kompozycja, 1982

technika własna (olej, włókno szklane), płótno

50 x 61 cm