Jan Ziemski

Urodzony w 1920 roku w Kielcach, zmarł w 1988 w Lublinie. Był najciekawszą postacią powojennego środowiska artystycznego Lublina. Wraz z innymi malarzami i krytykami należał do grona współzałożycieli lubelskiej Grupy „Zamek”.

Artysta tworzył, wraz kolegami z grupy, obrazy strukturalistyczne, w tym cykl „Formura”. W latach 70-tych powstał cykl „Permutacje”, w którym ujawnił zainteresowania efektami optycznymi. Udział w wielu wystawach i imprezach ruchu neokonstruktywistycznego. Do najważniejszych cykli jego twórczości należą: Seria kosmiczna, Formury, serie prac opartych na rytmie geometrii oraz cykle optycznych obrazów-reliefów budowanych dwoma barwami – czernią i bielą.

Bez tytyłu, 1975

technika własna

50 x 55 cm