Bronisław Kierzkowski

Studiował Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dzisiaj ASP) w Łodzi u Władysława Strzemińskiego, następnie w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie u Juliusza Studnickiego. Jeszcze w czasie studiów był asystentem. Od roku 1951 studiował w warszawskiej ASP u Eugeniusza Eibischa, gdzie też w 1955 uzyskał dyplom.

Władysław Strzemiński miał największy wpływ na jego poszukiwania artystyczne. W dochodzeniu do własnych rozwiązań, traktował Kierzkowski koncepcje Strzeminskiego jako punkt odniesienia[1]. Na początku jego twórczości pojawiły się kolaże, później zupełnie porzucił farbę i zaczął stosować gotowe materie. Nakładał na obraz plastyczną masę gipsową, w którą wciskał kawałki metalu i blach, drutu i rozmaitych odpadów. Tak powstawały obrazy-przedmioty, nazywane kompozycjami fakturowymi, a później strukturalnymi. Reliefy są najbardziej znaną częścią twórczości Bronisława Kierzkowskiego.

Kompozycja nr 317, 1961

technika własna, płótni

130 x 96 cm