Bogdan Korczowski

Bogdan Korczowski urodził się 29 września 1954 roku w Krakowie, z którym czuje się do dziś emocjonalnie związany. W 1978 ukończył krakowska Akademie Sztuk Pięknych w pracowni prof. Włodzimierza Kunza.

W pracach Korczowskiego różnokolorowe farby grubo i nieregularnie pokrywają płótno. Artysta nakłada je gwałtownymi, spontanicznymi pociągnięciami, jakby wynikającymi z impulsów wewnętrznych, które potęgują wrażenie ekspresji obrazu. Często nadmiar użytej farby spływa po powierzchni obrazu, tworząc pionowe, chaotyczne i nieregularne linie. Te „nieprzewidziane” strugi pogrubiają jeszcze gęsta, zawiesista fakturę płócien.

Plein soleil, 2009

technika własna, płótno

130×100 cm

Bez tytułu, 1990

technika własna, płótno

100 x 100 cm

Orbium Colestium, 2010

technika własna, tektura

114 x 100 cm

Plein Soleil, 2009

technika własna, płótno

130 x 97 cm

Plein Soleil, 2009

technika własna, płótno

130 x 97 cm

Plein Soleil, 2009

technika własna, płótno

130 x 89 cm

Orbium Colestium, 2009

technika własna, płótno

130 x 97 cm

Orbium Colestium, 2009

technika własna, płótno

130 x 89 cm

Orbium Colestium, 2009

technika własna, płótno

116x 90 cm

Feu, 1997

technika własna, deska

122 x 80 cm

Fruitee, 2008

technika własna, tektura

120 x 80 cm

Garandeau, 1993

technika własna, tektura

118 x 80 cm

Golden letter, 1986

technika własne, płótno

100 x 80 cm

Histome do ciel, 1992

technika własna, płótno

130 x 89 cm

Letter, 1985

technika własna, płótno

116 x 90 cm

Orbium Colestium, 2010

technika własna, tektura

130 x 96 cm